Apeiron No. 1
Apeiron No. 1

Angel

Mixed Media
Resin on Panel
24" × 30" × 1-5/8"

Icon Theory No. 2
Icon Theory No. 2

Ingrid Bergman

Mixed Media
Resin on Panel
30" × 40" × 1-5/8"

Icon Theory No. 3
Icon Theory No. 3

Notorious!

Mixed Media
Resin on Panel
36" × 36" × 2-1/2"

Comic Duality No. 1
Comic Duality No. 1

Future Thoughts

Mixed Media
Resin on Panel
36" × 36" × 2-1/2"

Icon Theory No. 1
Icon Theory No. 1

Lauren Bacall

Mixed Media
Resin on Panel
30" × 40" × 1-5/8"

Apeiron No. 2
Apeiron No. 2

When I Don't Love You

Mixed Media
Resin on Panel
40" × 30" × 1-5/8"

Apeiron No. 1
Icon Theory No. 2
Icon Theory No. 3
Comic Duality No. 1
Icon Theory No. 1
Apeiron No. 2
Apeiron No. 1

Angel

Mixed Media
Resin on Panel
24" × 30" × 1-5/8"

Icon Theory No. 2

Ingrid Bergman

Mixed Media
Resin on Panel
30" × 40" × 1-5/8"

Icon Theory No. 3

Notorious!

Mixed Media
Resin on Panel
36" × 36" × 2-1/2"

Comic Duality No. 1

Future Thoughts

Mixed Media
Resin on Panel
36" × 36" × 2-1/2"

Icon Theory No. 1

Lauren Bacall

Mixed Media
Resin on Panel
30" × 40" × 1-5/8"

Apeiron No. 2

When I Don't Love You

Mixed Media
Resin on Panel
40" × 30" × 1-5/8"

show thumbnails